เสวนา”ปรัชญาและวิทยาศาสตร์: วิถีอารยธรรมอิสลามหลังอัลฆอซาลีและอิบนุรุชด์”

อ่านต่อ เสวนา”ปรัชญาและวิทยาศาสตร์: วิถีอารยธรรมอิสลามหลังอัลฆอซาลีและอิบนุรุชด์”