หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

งานประชุมวิชาการนักศึกษาต่างชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการนักศึกษาต่างชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม ณ เมืองคอนย่า สาธารณรัฐตุรกี 729

เสวนา”ปรัชญาและวิทยาศาสตร์: วิถีอารยธรรมอิสลามหลังอัลฆอซาลีและอิบนุรุชด์”

ชมรมนักศึกษาบัณทิตศึกษา สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนในเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2016 ในประเด็น "ปรัชญาและวิทยาศาสตร์:ปรัชญาและวิทยาศาสตร์: วิถีอารยธรรมอิสลามหลังอัลฆอซาลีและอิบนุรุชด์" 652

เสวนา “ขบวนการฟื้นฟูอิสลามและการเมืองตุรกีปัจจุบัน”

ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนในเสวนาวิชาการ 237

Top