หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > TSAT กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2016

TSAT กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2016

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีได้จัดกิจกรรม “TSAT กีฬาสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2016” ณ จังหวัดปัตตานี โดยมีนักเรียนไทยในตุรกี ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้ังยังเป็นโอกาสในการเสริมทักษะทางด้านการกีฬาให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยอีกด้วย

14037781_1060525794001024_956897054_o

14012952_1061432350577035_2117846696_o

FacebookTwitterGoogle+Share
Top