“ประชุมเปิดสภา ครั้งที่ ๔” ณ เมือง Trabzon

สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ได้จัดโครงการ “ประชุมเปิดสภา ครั้งที่ ๔” ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2559 ณ เมืองทรับซอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้มีโอกาสพบปะและวางแผนงาน กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อให้คณะกรรมการและตลอดจนผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจและหลักการดำเนินงานของสมาคมมากยิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วม

13059667_1318578681489542_1011361771_n

13101074_1318578691489541_1086862990_n

งานประชุมสภา ครั้งที่ 4 มีนักเรียนไทยในตุรกีเข้าร่วมทั้งหมด 34 คน นับเป็นการร่วมตัวครั้งแรกของกรรมการและสภาชุดปัจจุบัน โดยในครั้งนี้ทางสมาคมได้จัดกิจกรรมประชุมเปิดสภาและทัศนศึกษา ณ เมืองทรับโซน ในพิธีเปิดโครงการเปิดสภาในครั้งนี้ทางสมาคมได้เชิญ Umut özçelik (Kulder นายกสมาคมนักศึกษานานาชาติในทรับซอน) กล่าวเปิดพิธีและให้โอวาทกับนักศึกษาไทยในตุรกีและได้เริ่มการประชุมเปิดสภาโดย นายฮูซัยฟะ กือเลาะ นายกสมาคม โดยได้มีการทบทวนทำเนียบของสมาคมและร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การทำงานทั้งของคณะกรรมการและสภา ประสบการณ์ของแต่ละที่แต่ละเขตล้วนแตกต่างกันไป เช่น การทำละหมาดตารอเวี้ยร่วมกัน การสอนภาษาตุรกี รวมตัวเด็กอาเซียนในเมืองของตัวเองเป็นต้น

13095958_952537171525742_6390381258802083973_n

13105809_1318578601489550_790617381_o

13113333_1318578614822882_1090130586_o

13113055_1318578558156221_318470535_o

13059398_1318578518156225_908109435_n

ในวันที่ 23 เมษยน กิจกรรมวันที่สองเริ่มด้วยการเล่าประสบการณ์จากสมาชิกสมาคม นาย อีซา ภูยุทธานนท์ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย İstanbul şehir universitesi เมือง İstanbul ที่ได้มีโอกาสไปฝึกงาน ณ บริษัทผลิตส่วนประกอบเครื่องบินที่ใหญ่ระดับต้นๆของโลก ณ บริษัทโบอิ้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเล่าประสบการณ์ การใช้ชีวิตในประเทศที่ไม่ใช้มุสลิม การทำงานในบริษัทใหญ่ๆ ปิดท้ายด้วยการกล่าวถึงสิ่งที่ทำให้อีซาได้มาอยู่ ณ จุดๆนี้ซึ่งมีปัจจัยหลักๆอยู่ 3 อย่างด้วยกันคือ  1.การคิดเชิงบวก  2.ภาษา  3.ความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ต่อมาเป็นการเล่าประสบการณ์จากสมาชิกสมาคมที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ โดยนาย บูรฮันนูดดิน ลีเมาะ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย Karadenız Teknik Ünıversitesi เมืองทรับซอน  เนื้อหาโดยรวมกล่าวถึงวิธีการเรียนที่แตกต่างตามหลักสูตรของอังกฤษ ความเคร่งครัดของคนอังกฤษ การเป็นอยู่และการเอาชีวิตรอดในเมืองที่ค่าครองชีพสูง ด้วยเงินทุนที่จำกัด จากนั้นช่วงบ่ายชาวสมาคมก็ได้เดินทางไปปิคนิคท่ามกลางธรรมชาติเพื่อชื่นชมเสน่ห์ความสวยงามของเมืองทรับซอน ที่ Uzun Göl ทะเลสาบที่ได้รับการขนานนามว่า สวิสเซอร์แลนด์ตุรกี

13076928_952534754859317_4978661572545259107_n

13112734_1318578461489564_2033086303_o

ในวันสุดท้ายชาวสมาคมได้เดินทางไปทัศนศึกษาเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองชาแห่งตุรกีคือ เมือง Rize เมืองนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักว่ามีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพื้นที่สีเขียวมากที่สุดในตุรกีและชาส่วนใหญ่ที่บริโภคในตุรกีก็จะถูกผลิตและส่งออกจากเมืองนี้ ชาวสมาคมได้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Kaçkar Dağları เพือร่วมกันรับประทานอาหารไทยในมื้อกลางวันและเพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติอันเขียวขจีที่ดึงดูดทุกสายตาให้หลงใหล จากนั้นชาวสมาคมได้ล่องแกง ณ Fırtına rafting ด้วยความสนุกสนานและท้าทาย ก่อนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยพร้อมกับรอยยิ้มที่ได้รับจากความสุขที่เกิดขึ้นในกิจกรรมในครั้งนี้

13072174_1318578638156213_1433465242_o

ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ทีมงานเขตทะเลดำและเมืองทรับซอนที่ร่วมมือกันและลงแรงกันเพื่อให้งานนี้ลุล่วงไปด้วยดี จนกว่าจะพบกันใหม่ : )