หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทุนรัฐบาลตุรกี 2016

ทุนรัฐบาลตุรกี 2016

รายละเอียดสำหรับผู้ที่สนใจสมัครทุนรัฐบาลตุรกี  (Türkiye Scholarship 2016)

ทุนรัฐบาลตุรกีในปี 2016 นี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม การสมัครจะเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ ซึ่งการสมัครทุนจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศตุรกีจะใช้ภาษาตุรกีในการเรียนการสอนแต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาต่างชาติเช่น ภาษาอังกฤษ , ฝรั่งเศส , หรือภาษาอาหรับในการเรียนการสอนก็มีอยู่เช่นเดียวกันซึ่งผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาต่างชาติเหล่านี้จะต้องมีคะแนนสอบนานาชาติ อาทิเช่น TOEFL , SAT , GRE  หรือ GMAT เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆให้ดีในการสมัครระหว่างที่ทำการเลือกคณะและมหาวิทยาลัย

ผู้ที่ได้รับทุนจำเป็นจะต้องเข้าศึกษาในสถาบันภาษาตุรกีเป็นเวลา 1 ปี   ก่อนที่จะเริ่มการศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งเงื่อนไขนี้รวมถึงผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาตุรกีเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ทุนรัฐบาลตุรกียังเปิดรับสมัครในสาขาศิลปะและกีฬา ทุนในสาขาศิลปะและกีฬานี้มีเพื่อสนับสนุนนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถทางด้านศิลปะและกีฬา ผู้ที่ได้รับทุนในสองสาขานี้จะเข้าศึกษาในสถาบันภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลา 1 ปี ในขณะที่ศึกษาอยู่ในสถาบันภาษาผู้ที่ได้รับทุนจะต้องรอผลจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองได้เลือกไว้ในขณะที่สมัครว่าจะถูกตอบรับหรือไม่  ผู้ที่ไม่ถูกตอบรับจากมหาวิทยาลัยจะถือว่าสถานะผู้ที่ได้รับทุนสิ้นสุดลงในปีนั้น สำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครในสองสาขานี้ ผู้ที่มีใบประกาศแสดงความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาจะถือว่าได้เปรียบกว่

สิ่งที่นักเรียนทุนรัฐบาลตุรกีจะได้รับ

– เงินเดือน 12 เดือน (ปริญญาตรี 600 TL , ปริญญาโท 850 TL , ปริญญาเอก 1200 TL )

– ค่าเทอม

– สิทธิ์การเข้าศึกษาในสถาบันภาษาตุรกี 1 ปี

– หอพัก

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ปีแรกและปีสุดท้าย)

– ประกันสุขภาพ

ytb2

เงื่อนไขในการสมัคร

*สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาตรี*

– ต้องไม่ถือสัญชาติตุรกี

– ต้องไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาใดๆในมหาวิทยาลัยตุรกี

– ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรือระดับเทียบเคียง

– ต้องมีวันเกิดในวันที่ 01.01.1995 หรือหลังจากนั้น

– ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยเกรดจบการศึกษาคิดรวมเป็น 70 % สำหรับสาขาทั่วไป สำหรับสาขาวิชาทางการแพทย์จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยคิดรวม 90 %

– ต้องไม่มีปัญหาสุขภาพ

*สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก*

– ต้องไม่ถือสัญชาติตุรกี

– ต้องไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาใดๆในมหาวิทยาลัยตุรกี

– สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้สมัครในระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก อย่างช้าที่สุดวันที่ 30 กรกฎาคม  2016

– ผู้สมัครในระดับปริญญาโทต้องเกิดวันที่  01.01.1986 หรือหลังจากนั้น

– ผู้สมัครในระดับปริญญาเอกต้องเกิดวันที่ 01.01.1981 หรือหลังจากนั้น

– ต้องมีคะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำคิดเป็น 75 % ของคะแนนจบหรือคะแนนสอบนานาชาติที่ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็น  75 % 

– ต้องไม่มีปัญหาสุขภาพ

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร

– รูปผู้สมัคร

– พาสปอร์ต

– ใบสำเร็จการศึกษา

– ใบเกรด

– ใบประกาศยืนยันความรู้ภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)

– ผลคะแนนสอบนานาชาติ TOEFL , IELTS , SAT ฯลฯ (ถ้าสาขาที่เลือกมีเงื่อนไขต้องการ)

– หัวข้อวิจัยและบทความต่างๆที่ผู้สมัครเคยเขียน (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก)

ytb

ขั้นตอนในการสมัคร

– เข้าเว็บ  http://www.turkiyeburslari.gov.tr

– สมัครเข้าระบบในเว็บโดยกดปุ่ม Apply Now / Başvuru 

– สร้างบัญชีผู้ใช้ด้วยอีเมล์และรหัสผ่าน (สามารถเข้าจากลิ้งนี้ได้โดยตรง  https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr )

– เข้าระบบ

– กรอกข้อมูลที่จำเป็นในการสมัครต่างๆให้ครบถ้วน

– ดาวน์โหลดแนบเอกสารไฟล์แสกนของเอกสารที่จำเป็น

– เลือกสาขาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

– กด  SUBMIT เพื่อเสร็จสิ้นการสมัคร

*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถออกจากระบบการสมัครได้ตลอดเวลาและผู้สมัครสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆในการสมัครได้ แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วเมื่อผู้สมัครกดปุ่ม “SUBMIT” ผู้สมัครจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆได้อีก

ขั้นตอนในการคัดเลือก

ผู้สมัครทุนรัฐบาลตุรกีจะถูกคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสำเร็จในการศึกษา , ความสามารถและศักยภาพต่างๆและเป้าหมายที่มีในอนาคต  ในปี  2015 มีผู้สมัครจากทั่วโลก 90000 คนและผู้ที่ได้รับทุนมีจำนวน 5000 คน

*การคัดเลือกในขั้นแรก*

ข้อมูลสำคัญต่างๆของผู้สมัครเช่น ความสำเร็จในการศึกษา , อายุ และเอกสารสำคัญต่างๆจะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรก

*การคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์*

คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมเพื่อเรียกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการจะพิจารณาข้อมูลของผู้สมัคร , ความสำเร็จในการศึกษา , เป้าหมายในการทำงาน , ความเหมาะสมของคณะและมหาวิทยาลัยที่เลือก , จดหมายความประสงค์ และการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สมัครและอื่นๆ

*การสัมภาษณ์*

ผู้ที่ถูกเรียกสัมภาษณ์จะถูกสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อทำการพิจารณาผู้สมัครถึงความเหมาะสมในการรับทุน

*การคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน*

คณะกรรมการคัดเลือกจะเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมเพื่อทำการประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนในลำดับต่อไป

*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถอัพเดทข้อมูลและสถานะของทุนได้ในระบบการสมัคร โดยปกติผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ผลการสัมภาษณ์ภายใน 30 วันหลังการสัมภาณ์ ซึ่งผลการคัดเลือกหรือเอกสารที่ทางทุนต้องการจะถูกส่งมาในอีเมล์ที่ผู้สมัครใช้ตอนสมัครทุน ในกรณีที่ผู้สมัครสูญหายอีเมล์หรือรหัสผ่านของตัวเองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ใดๆทั้งสิ้นในภายหลัง ดังนั้นผู้สมัครจึงควรตรวจสอบอีเมล์ที่ใช้ให้ถูกต้องและควรจดบันทึกเอาไว้เพื่อป้องกันการสูญหาย

ytb3

ผู้แปล : TSAT IT Team

แปลจาก : http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/haberler/799-2016-turkiye-burslari-basvurulari-basliyor-

: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/TB-Tanitim/TR/16%20APPLICAN_TURKCE.pdf

FacebookTwitterGoogle+Share
Top