เสวนา “สุนทรียะแห่งศิลปะอิสลาม”

ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนในเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2016 ในประเด็น

สุนทรียะแห่งศิลปะอิสลาม: ศรัทธา ความงาม และจิตวิญญาณของมุสลิม สัมผัสความงามของศิลปะอิสลาม ผ่านงานชิ้นเอกของดินแดนมุสลิมทั่วโลก

บรรยายโดย วสมน (ชิรีน) สาณะเสน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล

วันที่ 5 มีนาคม 2559 13.30-15.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็น

• ความงามในทัศนะของศาสนาอิสลาม

• มัสยิดคือ ประเภทของมัสยิด การใช้งาน และองค์ประกอบของมัสยิด พร้อมนัยยะทางศาสนา

• มัสยิดสำคัญ 3 แห่งของศาสนาอิสลาม • ศิลปะอิสลามในดินแดนต่างๆ (สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ฯลฯ)

• ตลอดจน ความเป็นมาของมุสลิมในประเทศไทย รูปแบบของมัสยิดในกรุงเทพฯ และสายสัมพันธ์สยาม-ออตโตมัน จากเมียะหร็อบโบราณของมัสยิดต้นสน กทม.

สถานที่จัด : İstanbul Şehir University ,  Batı Kampüs , Sinema Salonu