iST iFTAR JAMAi 2018

เมื่อรอมฏอนที่ 12 (27-05-2018) ที่ผ่านมา ทางครอบครัว TSAT อิสตันบูล มีการร่วมอิฟฏอรพร้อมกัน ในงาน “İST İFTAR JAMA’İ” ณ ลาน SULAİMANİYE CAMİİ โดยการร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักฉันท์พี่น้อง โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน ทั้งนักศึกษาจากเมืองอิสตันบูลและจากเมืองไกล้เคียง รวมถึงแขกพิเศษจากกลุ่ม WAQAF ARCHERY ประเทศไทย เข้าร่วมอีกด้วย

4 6 7

ช่วงท้ายของกิจกรรมได้รับเกียรติจาก Dr.Panat Nontawanich และ Emsophian Benjametha (ตัวแทนจากคณะ WAQAF ARCHERY) มาร่วมให้ข้อคิดและแบ่งปันประสบการณ์แด่ผู้เข้าร่วม ซึ่งสรุปใจความได้ดังนี้

83 1

“เราในฐานะนักศึกษาที่มีโอกาสมาเล่าเรียนในต่างประเทศนั้น สามารถนำวิถีของปลาเซลมอนมาเป็นตัวอย่างได้ เพราะปลาเซลมอนเกิดมาในแหล่งน้ำจืดและไปอาศัยในแหล่งน้ำเค็ม สุดท้ายก็กลับมาวางไข่ในแหล่งน้ำจืดอีดครั้ง และก็ตายไปตามธรรมชาติ เปรียบเสมือนกับเราที่จากบ้านเกิดมาอยู่ ณ อีกประเทศหนึ่งเพื่อเล่าเรียน ศึกษาหาความรู้ และสุดท้ายเราต้องกลับสู่มาตุภูมิเดิมอีกครั้ง แต่การกลับไปของเรานั้นต้องนำประโยชน์สู่บ้านเราให้ได้มากที่สุด ดังที่ปลาเซลมอนในตัวอย่างที่นำประโยชน์ โดยการกลับไปวางไข่ ณ แหล่งที่ให้กำเนิดเดิมของมันอีกครั้ง” (Dr. Panat)

5
“การจากมาของเราหรือการถูกส่งมาให้ห่างไกลจากบ้านหรือครอบครัวของเรานั้น ใช่ว่าผู้ที่เป็นบิดาและมารดาของเราทิ้งเราเพียงลำพังไม่ แต่หากว่าท่านทั้งสองคือผู้ที่ร่วมสร้างความสำเร็จโดยการขอดุอา (ขอพร) ให้เราอยู่ ณ เบื่องหลังตางหาก เพราะฉนั้นให้เราตั้งใจทำมันให้ดีที่สุด และสิ่งสำคัญคือในฐานะที่เราเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ควรคิดค้นนวัฒกรรมใหม่ๆ สู่บ้านเรา สู่ชุมชนเรา เพราะเราต้องกลับสู่รากเง้าเดิมของเรา อย่างที่เราเป็นอยู่ในความเป็นจริงปัจจุบัน คือ มาจากดิน อยู่กับดิน และสุดท้ายเราก็ต้องกลับสู่ดิน” (บัง Emsophian)