จุฬาราชมนตรีและคณะเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ

 

จุฬาราชมนตรีและคณะมีกำหนดการเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2560 ในฐานะแขกของ Prof Dr. Mehmet Görmez ประธานสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

IMG_6086
ในการเยือนนี้ นอกจากจะได้พบหารือกับผู้นำศาสนา สถาบันการศึกษาด้านวัฒนธรรม สถาบันที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกและความเชื่อต่าง ๆ (interfaith dialogue) และพบกับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในตุรกีกว่า 200 คน ทั้งในนครอิสตันบูล กรุงอังการา และจังหวัด Konya (เมืองหลวงเก่าของจักรวรรดิออโตมัน) แล้วจุฬาราชมนตรีมีกำหนดหารือเกี่ยวกับการเพิ่มทุนการศึกษาจากรัฐบาลตุรกีในด้านวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งในด้านศาสนา และความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจะเป็นโอกาสให้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินงาน ของรัฐบาลว่า รัฐบาลไทยส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม โดยสังคมไทยมีความเป็นพหุวัฒนธรรม ไม่มีข้อกีดกันในการนับถือศาสนา เปิดกว้างเสรีภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งจะเป็นโอกาสในการแจ้งให้ทราบถึงความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำสันติสุขสู่พื้นที่ด้วย

18342744_815772141905587_955050518978203641_n

18423999_815176615298473_1196329054156315839_n

18342311_815771988572269_1986811722167545046_n

นอกจากนี้ การพบปะของจุฬาราชมนตรีกับนักศึกษาไทยในตุรกีจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักเรียนไทย ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการและบทบาทของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่เพื่อนนักศึกษาชาวตุรกี ชาวต่างชาติ และสาธารณชนตุรกี

คณะของจุฬาราชมนตรีเยือนตุรกีครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะที่ปรึกษาประจำจุฬาราชมนตรี นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ ร่วมเดินทางด้วย

Credit : Royal Thai Embassy, Ankara