มหกรรมพบปะนักเรียนนานาชาติครั้งที่ 10 ณ ประเทศตุรกี

   

     มหกรรมพบปะนักเรียนนานาชาติครั้งที่ 10 ณ ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2560 โดยมีนักเรียนต่างชาติกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงตัวแทนจากนักเรียนไทยด้วย ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอศิลปะ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งภายในงานกิจกรรมถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งคือการแสดงของแต่ละประเทศบนเวที เช่น การขับร้องเพลงพื้นเมือง, การเต้นรำพื้นเมือง, การอ่านบทกวี และอื่น ๆ ส่วนที่สองคือการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรม เช่นเครื่องแต่งกาย, เครื่องดนตรี, อาหาร และ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานสำคัญของประเทศนั้น ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยจัดทำเป็นซุ้มของแต่ละประเทศเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส และเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างดี

 

18741952_1554116774601625_1327274419_n

18762672_1554116747934961_1631850130_n

18678959_120332001001743812_618745342_n

 

18301490_1449130901820261_7097899712623488656_n