เสวนา “ขบวนการฟื้นฟูอิสลามและการเมืองตุรกีปัจจุบัน”

ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนในเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1/2016

ในประเด็น

“ขบวนการฟื้นฟูอิสลามและการเมืองตุรกีปัจจุบัน”

เนื่องจากสถานการณ์การเมืองตุรกีในปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและกำลังเผชิญกับข้อท้าทายที่สำคัญหลายประการ การทำความเข้าใจลักษณะของการเคลื่อนไหวที่ปรากฏในตุรกี นับว่าจะช่วยให้เราเข้าใจการเมืองตุรกีในปัจจุบันได้ และเมื่อภาพสะท้อนของการเมืองตุรกีปัจจุบันถูกถ่ายทอดออกมาก็จะทำให้เห็นพลวัตและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป ฉะนั้นเวทีเล็กๆ ในการเริ่มต้นแลกเปลี่ยนบนฐานข้อมูลความรู้ก็จะช่วยให้เริ่มต้นการตั้งคำถามกับบริบทการเมืองตุรกีในปัจจุบันได้

ความสัมพันธ์ ของสำนักคิดต่างๆในตุรกีเป็นอย่างไร ตุรกีในปัจจุบันกำลังเผชิญกับอะไร หรือตุรกีกำลังเจอกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ แล้วตุรกีจะก้าวผ่านไปได้หรือไม่ มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้ต่อไป
โดย
อับดุลเอาวัล สิดิ
นักศึกษาปริญญาโทสาขาปรัชญาอิสลาม มหาวิทยาลัยมาร์มาร่า
และ
ยาสมิน ํซัตตาร์
นักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์และความสัมพนธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล
ดำเนินรายการโดย
อาลิฟ ดานิง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 – 17.00 น.
ณ Şakır Kocabaş, Bilim Sanat Vakfı
จัดโดย ชมรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี