เสวนา”ปรัชญาและวิทยาศาสตร์: วิถีอารยธรรมอิสลามหลังอัลฆอซาลีและอิบนุรุชด์”

ชมรมนักศึกษาบัณทิตศึกษา สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี

TSAT

ขอเชิญ นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนในเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3/2016 ในประเด็น

“ปรัชญาและวิทยาศาสตร์:ปรัชญาและวิทยาศาสตร์: วิถีอารยธรรมอิสลามหลังอัลฆอซาลีและอิบนุรุชด์”

โดย

อับดุลเอาวัล สิดิ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาปรัชญาอิสลาม มหาวิทยาลัยมาร์มามาร่า

อาดีรอน หมัดโส๊ะ

นักศึกษาปริญญาโท สาขาปรัชญาอิสลาม มหาวิทยาลัยมาร์มามาร่า

วันที่ 2 เมษายน 2559

13.30 – 15.30 น.