จำนวนนักเรียนนักศึกษาไทยตามเมืองต่างๆในประเทศตุรกี(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนกับทางสมาคม)