หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > Bahasa Melayu > “อีดนี้ยังมีเรา 2016” ณ อิสตันบูล

“อีดนี้ยังมีเรา 2016” ณ อิสตันบูล

สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีร่วมมือกับชมรมภาษามลายูจัด โครงการ “อีดนี้ยังมีเรา 2016” ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฏาคม 2559 ณ เมืองอิสตันบูลซึ่งได้รับเงินสนับสนุนหลักจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอังการ่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความใกล้ชิดและความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในวันตรุษให้เสมือนกับบรรยากาศของความสุขในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีที่ประเทศไทยเพื่อบรรเทาความคิดถึงบ้านของนักศึกษาผู้ไกลบ้านด้วยการใช้เวลาร่วมกันของนักศึกษาไทยซึ่งเปรียบเสมือนพีน้องกันเพื่อแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนักเรียนนักศึกษาไทยในตุรกีที่ถึงแม้จะอยู่ไกลบ้านแต่เราก็สามารถมีความสุขด้วยกันได้ภายใต้ครอบครัว TSAT

13639490_997354720377320_1871907544_o

13646729_997354717043987_133417189_o

งานอีดนี้ยังมีเรา 2016 มีนักเรียนไทยในตุรกีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 36 คน โครงการ “อีดนี้ ยังมีเรา 2016” จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะให้นักเรียนนักศึกษาไทยมุสลิมมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองและสนุกสนานกันในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาความคิดถึงบ้านของผู้ไกลบ้านให้ลดลงไปอีกด้วย โดยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีได้จัดละศิลอดพร้อมๆกันของนักเรียนในตุรกี วันสุดท้ายของเดือนรอมฏอน เราได้ร่วมตัวกันเพื่อละศิลอดพร้อมกัน ณ มัสยิดบลูมอส ได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดถึงความสำคัญของเดือนนี้ เพื่อให้เราตระหนักว่าเมื่อเดือนรอมฎอนจากไปเราได้อะไรจากเดือนนี้ได้บ้าง (ได้กินอาหารไทยครั้งแรกในรอบเดือนกันเลยที่เดี่ยวคับ)

13643883_997354890377303_933085411_n

13647160_997355030377289_1077781511_o

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองอิสตันบูล ในวันอีดอีดิลฟิตรี (Ramazan Bayramı) ผู้เข้าร่วมโครงการรวมตัวกัน ณ มัสยิดบลูมอสเพื่อร่วมกันละหมาดวันตรุษและฟังคุตบะห์พร้อมๆกัน หลังจากนั้นรวมตัวกันที่ Seytinburnu Sahil เพื่อปิคนิกและเล่นกีฬาพื้นบ้าน หลังจากนั้นรวมตัวกันช่วงกลางคืนเพื่ออธิบายเกี่ยวกับสมาคมและสถานเอกอัครราชทูตไทยให้ความเข้าใจกับน้อง ๆ ที่มาใหม่

13621356_997354970377295_1061275013_o

13632705_997355000377292_229517806_o

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ตามกำหนดการของกิจกรรมจะมีการไปทัศนศึกษาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่เมืองหลวงที่ 2 ของอาณาจักรออตโตมันคือเมืองเอดิรเน แต่เนื่องจากมีอุปสรรคเลยต้องเปลี่ยนสถานที่เป็น Büyük Ada (เกาะเจ้าชาย) มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนปัญหาที่เราได้เจอเกี่ยวกับการเรียน ฟังปัญหาจากน้องๆที่พึงมาใหม่และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในวันสุดท้ายพบปะพูดคุยกันเล็กน้อยและได้แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย

13555923_997354893710636_1561239779_o

ขอขอบคุณนาย ฟาดิล เจะแห ประธานโครงการและทีมงานชมรมภาษามลายูที่ร่วมกันช่วยเหลือให้เกินโครงการนี้ขึ้นมา ตลอดถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนด้วย จนกว่าจะพบกันใหม่ อินชาอัลลอฮ

FacebookTwitterGoogle+Share
Top