หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ล่าสุด! แถลงการณ์นายกสมาคมฯ คนใหม่ ปี 2559 สู่ชาว TSAT

ล่าสุด! แถลงการณ์นายกสมาคมฯ คนใหม่ ปี 2559 สู่ชาว TSAT

อัสลามูอาลัยกุม/สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่น้องนักศึกษาไทยในตุรกีทุกท่าน

กระผม นาย ฮูซัยฟะ กือเลาะ นายกสมคมนักเรียนไทยในตุรกี ประจำปี 2559 กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านเห็นในความดีของกระผม แม้ว่าความสามารถและประสบการณ์ของกระผมยังคงน้อยนักเมื่อเปรียบกับสมาชิกในสมาคมนักศึกษาในตุรกีที่พวกเรามีอยู่ กระผมไม่ลืมที่จะขอบคุณสำหรับทุกๆความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในตัวของกระผม เราทุกคนอยู่ในฐานะสมาชิกสมาคม และผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำซึ่งมันคือหน้าที่และความรับผิดชอบของกระผมเช่นเดียวกับพวกท่านทั้งหลายที่มีความรับผิดชอบในการตามผู้นำพวกท่านและร่วมกันทำงานไปพร้อมๆกัน พวกท่านจงตักเตือนกระผมหากกระผมทำผิดและพวกท่านจงช่วยเหลือกระผมหากกระผมทำในสิ่งที่ดี การที่กระผมถูกเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีประจำปีนี้ กระผมเองก็ไม่ได้ดีไปกว่าผู้ทีเลือกแม้แต่น้อย ดังนั้นทุกคนในสมาคมย่อมมีความสำคัญยิ่ง

เป็นที่ยอมรับกันว่า ผู้นำ (leader)เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์กร แต่ที่เราขาดไม่ได้เลย คือ ผู้ตาม ที่จะต้องทำงานไปด้วยกัน ในยามที่เราทุกข์หรือเกิดปัญหา เราหาทางแก้ไขและให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในยามที่เราสำเร็จเราก็สำเร็จไปด้วยกัน สมาคมเราเป็นเวทีหนึ่งที่จะพาพวกเราให้เกิดความสัมพันธ์ สามัคคี และการทำงานเป็นทีม ฉะนั้นการร่วมมือร่วมใจของพวกเราทั้งหลายเป็นสิ่งสำคัญกว่าการมีผู้นำเสียอีก ถ้าหากพวกเราไม่ร่วมแรงกัน สมาคมเราก็ไม่อาจพัฒนาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ แต่ถ้าหากเราไม่มีผู้นำ เราก็สามารถทำสิ่งนั้นได้ถ้าเรามีความร่วมมือกันแม้ว่าการทำงานนั้นอาจจะไม่มีความเป็นระบบมากนักก็ตาม

อนึ่ง สองสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหลักและนับเป็นหัวใจสำคัญของสมาคมเรานั้น คือ การมีผู้นำและสมาชิกผู้ตามที่ดี ที่คอยให้ความเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งสองนี้จะต้องสอดคล้องกัน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จัดตั้งขึ้น เรามาร่วมสร้างความเป็นหนึ่งเดี่ยว สร้างความเป็นพี่น้อง สร้างคุณธรรมจริยธรรมไปด้วยกัน แม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่เห็นความสำเร็จมากนัก แต่จะดีมากแค่ไหนที่จะร่วมสร้างสิ่งดีๆให้กับน้องๆรุ่นต่อไป สุดท้ายนี้กระผมและทีมงานใหม่ทุกคนมีความตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และจะพยายามทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพวกเราทุกคน รวมไปสู่สังคมด้วย อินชาอัลลอฮ

ขอความสันติสุขจงประสบแก่ทุกท่าน
นาย ฮูซํยฟะ กือเลาะ นายกสมาคมนักศึกษาไทยในตุรกีประจำปี 2559

FacebookTwitterGoogle+Share
Top