หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทุนกรมศาสนาตุรกี

ทุนกรมศาสนาตุรกี

ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายด้านศาสนาบูรณาการ และระดับปริญญาตรีในสาขาศาสนา

เป็นหนึ่งในทุนรัฐบาลตุรกีที่ส่งเสริมนักเรียนจากทั่วโลกให้มาศึกษาด้านศาสนาในประเทศตุรกีทั้งในระดับมัธยมปลายในโรงเรียนนานาชาติอิหม่ามคอเตปและปริญญาตรีในสาขาศาสนศึกษาโดยทุนนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนมากมายทั่วโลกและยิ่งเพิ่มขึ้นในทุกๆปี

ทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายนี้สนับสนุนนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านศาสนาอิสลามและวิชาสามัญที่สามารถเรียนควบคู่ไปกันได้ และสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จะให้เฉพาะในสาขาศาสนาเท่านั้น   โดยผู้ดูแลและผู้มอบทุนให้แก่นักเรียนทั้งหมดนี้ คือ Diyanet Vakfı หรือ กรมศาสนาของตุรกี

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครทุนสามารถสมัครบนระบบออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของทุน  http://burs.diyanetvakfi.org.tr

ระดับมัธยมปลาย

 *สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับ*

– ค่าเล่าเรียนฟรี

– หอพัก

– อาหาร 3 มื้อ

–  เงินเดือน 150 เตอร์กิชลีร่า

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ทุกปี

*เงื่อนไขของผู้ที่สามารถสมัครทุน

– ต้องมีเกรดเฉลี่ยจบการศึกษาระดับมัธยมต้นคิดรวมไม่ต่ำกว่า 70 %

– ต้องเป็นเพศชาย

– เกิดวันที่ 01.01.2000  หรือหลังจากนั้น

– ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

– ต้องไม่มีปัญหาสุขภาพ

– ต้องไม่ถือสัญชาติตุรกี

*เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร*

– ใบประกาศนียบัตรมัธยมต้น

– ใบเกรด

– Passport หรือ บัตรประชาชน

– ใบรับรองแพทย์

– รูป 6 รูป (4,5×6 cm)

– สำเนาสูติบัตร

– เอกสารยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

– ใบรับรองความประพฤติ

*อนึ่ง เอกสารบางอย่างไม่จำเป็นในขั้นตอนการสมัครแต่จำเป็นในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และทางทุนอาจจะต้องการเอกสารตัวอื่นเพิ่ม ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องตรวจสอบเงื่อนไขในการสมัครให้ดี

tdv1

ระดับปริญญาตรี

*สิทธิ์ของผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับ*

– ค่าเล่าเรียน

– เงินเดือน

– หอพัก

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ทุกปี

– แคมพ์พัฒนาทักษะภาคฤดูร้อน-หนาว

– คอร์สเรียนพิเศษต่างๆ

*เงื่อนไขของผู้ที่สามารถสมัครทุน*

– ต้องมีเกรดเฉลี่ยจบการศึกษาระดับมัธยมปลายคิดรวมไม่ต่ำกว่า 70 %

– ต้องเป็นเพศชาย

– เกิดวันที่ 01.01.1995 หรือหลังจากนั้น

– ต้องไม่มีสถานะเป็นนักเรียนในมหาวิทยาลัยใดๆในตุรกี

– ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

– ต้องไม่มีปัญหาสุขภาพ

– ต้องไม่ถือสัญชาติตุรกี

*เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร

– ใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม

– ใบเกรด

– Passport หรือ บัตรประชาชน

– ใบรับรองแพทย์

– รูป 6 รูป (4,5×6 cm)

– สำเนาสูติบัตร

– เอกสารยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

– ใบรับรองความประพฤติ

– จดหมายความประสงค์

– ใบประกาศนียบัตรความสำเร็จต่างๆ

*อนึ่ง เอกสารบางอย่างไม่จำเป็นในขั้นตอนการสมัครแต่จำเป็นในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์และทางทุนอาจจะต้องการเอกสารตัวอื่นเพิ่ม ดังนั้นผู้สมัครจึงต้องตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆในการสมัครให้ดี

Ulu-Camii-Bursa

ผู้แปล : TSAT IT Team

แปลจาก : http://burs.diyanetvakfi.org.tr/kayit/lise

FacebookTwitterGoogle+Share
Top