งานประชุมวิชาการนักศึกษาต่างชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการนักศึกษาต่างชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม ณ เมืองคอนย่า สาธารณรัฐตุรกี งานประชุมวิชาการนักศึกษาต่างชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่างกระทรวง Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ซึ่งเป็นผู้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่างชาติในทุก ๆ ปี และมหาวิทยาลัย Necmettin Erbakan 

งานประชุมวิชาการนักศึกษาต่างชาติด้านสังคมศาสตร์ เป็นงานที่เปิดพื้นที่ให้กับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่กำลังศึกษาด้านสังคมศาสตร์อยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศตุรกีได้แสดงผลงานที่ตัวเองได้ทำการศึกษาและวิจัย เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสตร์ความรู้ในแขนงต่าง ๆ และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของตนเองเพื่อต่อยอดในการทำงานในภายภาคหน้าสืบไป

โดยผู้ที่สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนักศึกษาต่างชาติด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 นี้ เป็นนักศึกษาต่างชาติจาก 68 ชนชาติและหัวข้อนำเสนอทั้งหมด 310 หัวข้อ เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศตุรกีอีก 80 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีก 24 มหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่างานประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกทั้งหมด 104 มหาวิทยาลัยเลยทีเดียว

ัฟหทรื ห้รพรื

ซึ่งงานประชุมวิชาการนักศึกษาต่างชาติด้านสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 นี้ก็มีตัวแทนนักศึกษาสาวไทยสองคนที่ได้เข้าร่วมในงานประชุมเช่นเดียวกันคือ นางสาว ยาสมิน ซัตตาร์ นำเสนอในหัวข้อ “บทบาทตุรกีต่อพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี” และนางสาว วสมน สาณะเสน นำเสนอในหัวข้อ “เมี๊ยะห์รอบทรงไทยของมัสยิดต้นสน” ทางสมาคมขอแสดงความปลาบปลื้มและความยินดีให้กับพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะครับ

ที่มา : http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/haberler/849-2-uluslararasi-ogrenciler-sosyal-bilimler-kongresi-konyada-gerceklestirilecek