หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คำอำลาอดีตประธานสมาคมฯ

คำอำลาอดีตประธานสมาคมฯ

เป็นเวลาสองปีกว่าที่ผมได้รับมอบหมายหน้าที่ให้มารับผิดชอบดูแลสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี สมาคมที่มีหน้าที่ดูแลนักเรียนไทยในตุรกีทุกคน จนในที่สุด วันที่ต้องพ้นจากตำแหน่งก็มาถึง ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นประธาน จนถึงวันนี้ รู้สึกได้เลยว่าตัวผมเปลี่ยนไปมาก ต้องขอขอบคุณทุกคนที่คอยสอนผมให้เป็นผู้นำที่ดี และคอยอยู่เขียงข้างช่วยเหลือกันมาเสมอ ผมเริ่มต้นด้วยกับความผิดพลาดมากมาย แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้จากทุกๆคน จนผมมั่นใจว่าว่า วันนี้ผมได้ทำดีที่สุดแล้วสิ่งที่ผมพยายามทำมาเสมอ ไม่ใช่พยายามทำอย่างไรให้พวกเรามารักตัวผม แต่พยายามทำอย่างไรให้พวกเรารักกัน และให้ผู้คนที่อยู่ภายนอกมารักพวกเรา ซึ่งผมมองว่าได้ประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่ง ซึ่งแน่นอนการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายนั้นได้ ไม่ใช่เพราะผมเพียงคนเดียว การมีส่วนร่วมของทุกๆคนในสมาคมก็ด้วยเช่นกัน ทั้งคนที่เคยอยู่ตรงนี้และคนที่พึ่งเข้ามาใหม่ เพราะความฝัน เป็นสิ่งที่ต้องสร้างร่วมกัน หากเป็นการกระทำโดยคนคนเดียวแล้วนั้น ก็จะเป็นเพียงความทะเยอทะยานที่สูญเปล่า เวลาที่ผ่าน มันเป็นการเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวของสมาคม มันเป็นเรื่องยากมาก เพราะต้องเจอกับอุปสรรค บททดสอบ ความท้าทายอยู่ตลอด พร้อมทั้งบริบทของนักเรียนไทยในตุรกีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กฎเกณฑ์บรรทัดฐานที่ยังไม่ตายตัว และปัจจัยที่เป็นข้อจำกัดต่างๆ ทำให้การสร้างเสถียรภาพและเอกภาพในหมู่นักเรียนไทย ยังเป็นเรื่องที่ต้องพยายามกันต่อไป ผมอยากฝากให้พวกเราทุกคนช่วยดูแลสมาคมนี้ต่อไป เพราะสมาคมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเรา ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ถ้าพวกเราทิ้งสมาคมไป พวกเราจะพลาดสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ไปอย่างมากมาย ผมอยากจะบอกว่าการที่พวกคุณได้มาเรียนที่ตุรกีนั้น จะทำให้พวกคุณเสียบางสิ่งไป สิ่งเหล่านั้นก็คือ ประสบการณ์ในการทำงานกิจกรรม การร่วมทำงานเป็นกลุ่ม การฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเราในการทำงานในอนาคต คุณจะหาสิ่งเหล่านี้จากตุรกีได้ยากหรืออาจหาไม่ได้เลย แต่สมาคมเป็นกลไกสำคัญที่จะทดแทนสิ่งเหล่านี้ให้กับพวกคุณ

สุดท้ายที่อยากฝากก็คือ ไม่ว่าจะสังคมไหนหรือองค์กรไหน ย่อมต้องมีผู้นำและผู้ตาม มีผู้นำแต่ไม่มีผู้ตามก็ไร้ความหมาย หรือมีผู้ตามแต่ไม่มีผู้นำก็ไม่ได้ ดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำหรือผู้ตาม ย่อมสำคัญกันทั้งสิ้น ผู้นำไม่ใช้เจ้านายที่เราจะต้องกลัว แต่เป็นเพียงผู้ที่อาสาพาเราไปถึงจุดหมาย ผู้ตามก็ไม่ใช่ลูกน้องที่เราจะมากดขี่ แต่เป็นผู้ที่จะช่วยเราไปให้ถึงจุดหมาย จงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยคำกล่าวที่ว่า “อย่าเอาแต่ถามว่า เขาเป็นผู้นำที่ดีหรือยัง แต่ให้ถามว่า เราเป็นผู้ตามที่ดีหรือยัง”

นายมูซันนา วงษ์สันต์
ประธานสมาคม 2013-2015

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Top