จุฬาราชมนตรีและคณะเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ

  จุฬาราชมนตรีและคณะมีกำหนดการเยือนตุรกีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤษภาคม 2560 ในฐานะแขกของ Prof Dr. Mehmet Görmez ประธานสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาติของตุรกี โดยการสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศไทยผ่านทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ในการเยือนนี้ นอกจากจะได้พบหารือกับผู้นำศาสนา สถาบันการศึกษาด้านวัฒนธรรม สถาบันที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกและความเชื่อต่าง ๆ (interfaith dialogue) และพบกับนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในตุรกีกว่า 200 คน ทั้งในนครอิสตันบูล กรุงอังการา และจังหวัด Konya (เมืองหลวงเก่าของจักรวรรดิออโตมัน) แล้วจุฬาราชมนตรีมีกำหนดหารือเกี่ยวกับการเพิ่มทุนการศึกษาจากรัฐบาลตุรกีในด้านวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งในด้านศาสนา และความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจะเป็นโอกาสให้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินงาน ของรัฐบาลว่า รัฐบาลไทยส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสังคม โดยสังคมไทยมีความเป็นพหุวัฒนธรรม ไม่มีข้อกีดกันในการนับถือศาสนา เปิดกว้างเสรีภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจ รวมทั้งจะเป็นโอกาสในการแจ้งให้ทราบถึงความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำสันติสุขสู่พื้นที่ด้วย นอกจากนี้ การพบปะของจุฬาราชมนตรีกับนักศึกษาไทยในตุรกีจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้นักเรียนไทย ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการและบทบาทของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่เพื่อนนักศึกษาชาวตุรกี ชาวต่างชาติ และสาธารณชนตุรกี คณะของจุฬาราชมนตรีเยือนตุรกีครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะที่ปรึกษาประจำจุฬาราชมนตรี

มหกรรมพบปะนักเรียนนานาชาติครั้งที่ 10 ณ ประเทศตุรกี

         มหกรรมพบปะนักเรียนนานาชาติครั้งที่ 10 ณ ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2560 โดยมีนักเรียนต่างชาติกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงตัวแทนจากนักเรียนไทยด้วย ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการนำเสนอศิลปะ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งภายในงานกิจกรรมถูกแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนที่หนึ่งคือการแสดงของแต่ละประเทศบนเวที เช่น การขับร้องเพลงพื้นเมือง, การเต้นรำพื้นเมือง, การอ่านบทกวี และอื่น ๆ ส่วนที่สองคือการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรม เช่นเครื่องแต่งกาย, เครื่องดนตรี, อาหาร และ รวมถึงข้อมูลพื้นฐานสำคัญของประเทศนั้น ๆ แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยจัดทำเป็นซุ้มของแต่ละประเทศเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัส และเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างดี    

งานเปิดสภาของสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีครั้งที่ 5/2017 @ ไคเซรี่

        ดั่งเช่นในทุก ๆ ปีกิจกรรมเปิดสภาสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีครั้งที่ 5 ในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560 ณ เมืองไคเซรี่ เมืองใจกลางดินแดนอานาโตเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ของสมาคมและนายกสมาคมคนใหม่ได้มีโอกาสพบปะและวางแผนงานกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวาระนี้ และเพื่อให้สมาชิกสมาคมทั้งใหม่และเก่าได้รู้จักและสร้างความสัมพันธ์กัน อีกทั้งคณะกรรมการและตลอดจนผู้เข้าร่วมงานจะได้เข้าใจหลักการดำเนินงานของสมาคมมากยิ่งขึ้น          กิจกรรมเปิดสภาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน โดยกิจกรรมในวันแรกเป็นการประชุมเปิดสภา มีการแนะนำสมาคม นายกสมาคมที่เข้ามาประจำตำแหน่งคนใหม่ คณะกรรมการและสภาของสมาคมในวาระ 2560 นี้ หลังจากเปิดสภาเรียบร้อยแล้วสมาชิกทุกคนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการคือ กิจกรรม "บวกกันเถอะเรา”และกิจกรรม”ตะมุตะมิ” ซึ่งหลังจากกิจกรรมสมาชิกทั้งใหม่และเก่าก็ได้มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกันมากขึ้นตามเป้าหมายที่ทางผู้จัดกิจกรรมได้ตั้งไว้         วันที่สองในภาคเช้าสมาชิกได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ โดยเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกรู้ประสิทธิภาพในการสื่อสารของตัวเองและเรียนรู้ที่จะสื่อสารและส่งสารไปให้ผู้อื่นได้อย่างไรให้ถูกต้อง และกิจกรรมสุดท้ายให้สมาชิกจับกลุ่มกันและระดมสมองในหัวข้อ “ถ้าหากฉันเป็นนายกสมาคม” จะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อสมาชิกในสมาคม โดยในกิจกรรมนี้ผลลัพธ์ออกมาเป็นที่น่าพอใจ มีหลายกิจกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีประโยชน์แค่คณะกรรมการสมาคมแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคม เพราะเมื่อคณะทำงานสมาคมได้ทราบความต้องการและได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแล้วจะได้วางแผนการทำงานและเส้นทางการเดินต่อไปของสมาคมได้อย่างถูกต้อง          ส่วนในภาคบ่ายสมาชิกได้เดินทางไปยังสวน Gesi Park นอกเมืองเพื่อปิคนิคและพักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติพร้อมอาหารรสเลิศ วันสุดท้ายของกิจกรรมเปิดสภา สมาชิกทุกคนได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ

“Rainbow Camp #2nd 2017” จัดโดย สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี

     วันที่ 10-12 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาทางสมาคมนักเรียนไทยในตุรกีได้มีการจัดกิจกรรม Rainbow Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาหญิงไทยในตุรกี โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาหญิงไทยในตุรกีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้รู้จักกันมากขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นโอกาสดีที่รุ่นพี่จะสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาแก่น้องใหม่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการใช้ชีวิต ณ ประเทศตุรกีและการศึกษาที่นี่      ภายในกิจกรรม ได้มีการรวมตัวช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียและอิรัก รวมถึงเด็กกำพร้า ณ บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดบูรซ่าและได้มีการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือทั้งจากไทยและตุรกี ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญมาจำนวนหนึ่ง      จากเงินบริจาคนั้นทางคณะกิจกรรมได้จัดหาของปัจจัยยังชีพ ของเล่นสำหรับเด็กด้อยโอกาส และเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือ อีกทั้งเรายังได้สัมผัสบรรยากาศและนั่งคุยกับผู้ลี้ภัย ได้เห็นถึงความยากลำบากของการใช้ชีวิตของพวกเขา ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน      โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาคมยังได้รับการสนับสนุนจาก นายอบูบากิร อารมาอาน (Ebubakir Ermağan) หัวหน้าองค์กร İpek Yolu Uluslararası Öğrenci Derneği อีกทั้งผู้เข้าร่วมยังได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจาก อาจารย์ Doç.dr Bürent Şenay อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Uludağ อีกด้วย  

ขอเชิญท่านร่วมฟังบรรยายวิชาการเรื่อง “ลายประดับบนแชสแมร์ (จุดจ่ายน้ำสาธารณะ) ของอาณาจักรออตโตมัน”

       สมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ขอเชิญท่านร่วมฟังบรรยายวิชาการเรื่อง "ลายประดับบนแชสแมร์ (จุดจ่ายน้ำสาธารณะ) ของอาณาจักรออตโตมัน" บรรยายโดย วสมน (ชิรีน)  สาณะเสน นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ดำเนินรายการโดย อาลีฟ ดานิง วันที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ อาคาร Suriye nur derneği  

“การประชุมวาระแรกของสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ประจำปี 2560”

        เนื่องด้วยนายกสมาคม คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารและสภาชุดใหม่ทั้งหมดพึ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นาน ทางสมาคมเลยถือโอกาสจัดการประชุมวาระแรกในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21:00 น. ณ โรงแรม Mövenpick นครอิซเมียร์ ซี่งเป็นวันที่สองของงานชุมนุมนักเรียนไทยที่ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาจัดขึ้น การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นวาระแรกหลังจากที่นายกสมาคมได้รับตำแหน่งพร้อมกับคณะกรรมการและสภา       จุดประสงค์ของการประชุมเพื่อให้คณะทำงานของสมาคมชุดใหม่ทุกคนได้ทำความรู้จักกัน ก่อนเริ่มทำงานจริง และเพื่อทุกคนจะได้รู้จักตำแหน่งของตัวเองว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อความสะดวก  โปร่งใสในการทำงานของคณะกรรมการและสภาที่จะมีวาระการทำงานต่อจากนี้อีกหนึ่งปีให้เป็นไปอย่างราบรื่น  นอกจากนี้ในระหว่างการประชุมทางสมาคมก็ได้เปิดรับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและสภา เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสมาคมและเป็นแรงผลักดันให้กับสมาคมว่าควรจะต้องดำเนินการทำงานไปในรูปแบบใดในสมัยนี้      

“นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมเยียนสำนักงานเขตการศึกษาประจำเมืองอิซมีร”

  วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในตุรกี นำโดยนายกสมาคม นายอัสรอส ประทานกุล เข้าเยี่ยมเยียนสำนักงานเขตการศึกษาประจำเมืองอิซมีร ซึ่งได้รับเกรียติจากท่าน Yusuf Yılmaz ผู้จัดการทั่วไปของสำนักงานฯ ให้การต้อนรับ พูดคุย ให้คำปรึกษา และลงนามสัญญาความเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิมในประเทศไทย และตุรกี อีกทั้งทางสมาคมฯได้มอบของที่ระลึกแก่ทางสำนักงานฯ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ทางองค์กรฯได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯตลอดมา  

“นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมสำนักงาน YTB ประจำเมืองอิซมิร”

  วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้แทนสมาคมนักศึกษาไทยในตุรกี นำโดยนายกสมาคม นายอัสรอส ประทานกุล เข้าพบและเยี่ยมเยียนสำนักงาน Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ประจำเมืองอิซมีร ในการนี้ทางสมาคมฯได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางองค์กรฯ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางองค์กรฯได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯตลอดมา    

“น้อง ๆ เชื่อบังเถอะว่าชีวิตสี่ปีที่ดูยาวนาน มันจะผ่านไปไวดั่งสายน้ำ”

       "น้อง ๆ เชื่อบังเถอะว่าชีวิตสี่ปีที่ดูยาวนาน มันจะผ่านไปไวดั่งสายน้ำ" รุ่นพี่คนหนึ่งได้หล่นไว้กลางวงสนทนาในค่ำคืนอำลา ปีนี้ก็เป็นอีกครั้งสำหรับค่าย Welcome my brother 2017 ที่ถูกจัดขึ้นทุกปีโดยชมรมศิษย์เก่าอิหม่ามฮาตี๊ป ภายใต้การสนับสนุนจากสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี เพื่อเป็นการเเลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่ากับรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการปูพื้นฐานการเตรียมตัวให้กับน้องที่พึ่งมาศึกษาในปีนี้เป็นปีเเรก และให้คำปรึกษากับน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาในปีนี้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา          นอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกันอีกมากมาย กิจกรรม Welcome my brother 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ ณ เมืองอีซมีร โดยกิจกรรมในวันแรกคือการเยี่ยมชม มหาวิทยาลัย Izmir Katip Çelebi Üniversitesi ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐน้องใหม่ของเมืองอิซมิร โดยทางชมรมได้เชิญวิทยากรจากทางมหาลัยเพื่อมาให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และในโอกาสนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จาก Türkiye bursları ประจำเมืองอิซมิรมาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ด้วย          ในส่วนกิจกรรมภาคค่ำทางรุ่นพี่ได้มีการเตรียมกิจกรรม Ice breaking เพื่อเป็นการทลายก้อนน้ำแข็งที่มีระหว่างกันออกเสียก่อน ในส่วนของกิจกรรมวันที่สองทางชมรมได้รับรับการสนับสนุนจากองค์กร

“สถานทูตไทยในตุรกีจัดกิจกรรมเสริมทักษะและสร้างความคุ้นเคยให้นักเรียนไทยในตุรกี”

       สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้จัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียนไทยในตุรกีครั้งที่ 6  ณ โรงแรม Mövenpick นครอิซเมียร์ ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนักเรียนไทยในตุรกีเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 156 คน          ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมมีวิทยากรด้านจิตวิทยาจากสถาบันวันที่ฉันตื่น (Awakening Days Institute) มาอบรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้ 3 ท่าน คือ อาจารย์สหรัฐ เจตมโนรมย์, อาจารย์อังคณา นักสำรวจ และอาจารย์กชวร จุ๋ยมณี          วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสนิทสนมและความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนไทยในตุรกีผ่านกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดในที่สาธารณะ ทักษะการดูแลตนเอง และการจัดการความเครียดให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทัศนะศึกษานอกสถานที่ในช่วงหนึ่งของระยะเวลากิจกรรมด้วย  

Top