หน้าที่คุณอยู่
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แถลงการณ์นายกสมาคมฯ ปี 2558

แถลงการณ์นายกสมาคมฯ ปี 2558

    อัสลามูอาลัยกุมฯ/สวัสดีครับ เพื่อนๆพี่น้องนักเรียนและนักศึกษาไทยในตุรกี ที่รักทุกท่าน ผม นายอาดีรอน หมัดโส๊ะ นายกสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ประจำปี 2558 มีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมฯในปีนี้ ผมขอขอบคุณ สำหรับทุกความใว้วางใจ และความเชื่อมั่นของทุกท่าน ผมและคณะทำงานชุดใหม่ทุกคนมีความตั้งใจที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่ออนาคตที่ดีของเราทุกคน

      อนึ่ง สองสิ่งที่เป็นองประกอบหลักและนับเป็นหัวใจสำคัญของสมาคมฯนั้น คือ การมีผู้นำและสมาชิกที่เป็นผู้ตามที่ดี ที่คอยให้ความเห็นและเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งสองสิ่งนี้จะต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนไปในหนทางที่ดีร่วมกัน สมาคมฯจึงจะสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้ อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยวัตถุประสงค์ของสมาคมฯที่จัดตั้งขึ้นในการเป็น ศูนย์กลางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีร่วมกัน รวมถึงเป็นพื้นที่ที่ให้สมาชิก สมาคมฯแสดงศักยภาพและความรู้ที่มีอยู่ในการทำงานร่วมกัน อย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น และสร้างประโยชน์ต่อสังคมสืบไป ทั้งนี้ หากเปรียบสมาคมฯเป็นสังคมหนึ่ง สมาชิกทุกคนก็เปรียบเสมือนประชากรในสังคมนั้น และเพื่อให้เกิดความสงบสุขพร้อมกับทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า ทุกคนล้วนแล้วมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องรับ ผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม พร้อมกันนั้น ผมคิดว่า สมาคมฯมีความฝันหนึ่งที่คล้ายกันกับทุกคน นั่นคือ การทำให้สังคมของเราพัฒนาไปข้างหน้า ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกันด้วย ในเมื่อวันนี้สมาคมฯ คือ หน้าที่ของพวกเรา ทุกคนพร้อมหรือยังที่จะสานฝันร่วมกันกับสมาคมฯ ? ทุกคนพร้อมหรือยังที่จะร่วมกันสร้างฝันนี้ให้เป็นจริง เพื่อรอยยิ้มและความสุขของเราทุกคนที่รออยู่ และเพื่ออนาคตที่สดใสของสังคมเรา? ขณะนี้สมาคมฯพร้อมแล้ว หากทุกคนพร้อม เรามาประสานมือกันให้กระชับและก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน อินชาอัลลอฮ สักวันฝันของเราต้องเป็นจริง…

นายอาดีรอน หมัดโส๊ะ | นายกสมาคมนักเรียนไทยในตุรกี ประจำปี 2558

FacebookTwitterGoogle+Share

Leave a Reply

Top