โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปี 2560

สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีจัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปี 2560 สมาคมนักเรียนไทยในตุรกีได้จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดซัมซุน (SAMSUN) ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 70 คนจากหลากหลายพื้นที่ในประเทศตุรกี กีฬาสีในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมจากสมาคมนักเรียนนานาชาติจังหวัดซัมซุน (Samsun Uluslararası Öğrenci Derneği) กิจกรรมในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เป็นการจัดกิจกรรมพบปะและทำความรู้จักระหว่างนักเรียนไทยในตุรกีทั้งนักเรียนเก่า และนักเรียนใหม่ ณ อาคารสมาคมนักเรียนนานาชาติจังหวัดซัมซุน อีกทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork) และการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ (Leadership) อีกด้วย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีตลอดวัน ณ มหาวิทยาลัยออนโดคุซมายึซ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) โดยมีกีฬาหลากหลายประเภทที่ถูดจัดขึ้นทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมในด้านสุขภาพและการกีฬา

2

25393927_1508866805833585_1443954458_n

3

25394201_1508866562500276_1262626743_n

ในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 เป็นการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว โดยการล่องเรือ ณ ทะเลสาบ Vezirkopru พร้อมชมทัศนียภาพในบริเวณโดยรอบ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีร่วมกันระหว่างนักศึกษา, เพื่อให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาใหม่ทั้งในด้านการเรียน และการใช้ชีวิต และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพของตนเองต่อกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

25395535_1508866179166981_2038143019_n25152204_675583909317762_7101535394699426952_n