ข่าวประชาสัมพันธ์

“อัพเดตสภาพอากาศและนักท่องเที่ยวไทยที่มาเยือนตุรกี”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกรุงอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวมีหิมะตกหนักส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานจึงเป็นไปอย่างล่าช้า อย่างไรก็ตามมัคคุเทศก์ชาวตุรกีที่ดูแลกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยได้พยายามประสานงานกับทางสายการบินเพื่อส่งคณะนักเดินทางชาวไทยกลับภูมิลำเนาตามกำหนดการที่วางไว้ โดยครั้งนี้มีกลุ่มนักศึกษาไทยในสาธารณรัฐตุรกี ได้แก่ นายกสมาคมฯ นายอัสรอส ประธานกุล และนายอลีฟ ดานิง เป็นผู้ช่วยติดต่อประสานงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และท้ายที่สุดในเวลา 20.30 น. ณ สนามบินนานาชาติอะตาเติร์กในกรุงอิสตันบูล

กิจกรรมเสวนาและอบรมในหัวข้อเรื่อง “เปิดโลกทัศน์นักศึกษาไทยในตุรกี”

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ชมรม ฮาลาเกาะห์และสมาคมนักศึกษาไทยในตุรกีได้จัดกิจกรรมเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง "เปิดโลกทัศน์นักศึกษาไทยในตุรกี"  โดย ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี  อัซซอลีฮีย์ (อาจารย์วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) และคณะฯ ณ İLAM (Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı)  

Top